image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Personel

Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ
Dekan V.
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:bk@bartin.edu.tr
Telefon:0378 201 10 00 / 1609
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ufuk ÇELEBİOĞLU
Dekan Yardımcısı
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:hcelebioglu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1543
Doç. Dr. Ramazan YILMAZ
Bölüm Başkanı
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:ryilmaz@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili: 1116
Doç. Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:gkaraoglan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili: 1116
Doç. Dr. Ömer KİŞİ
Bölüm Başkanı
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:okisi@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1540
Doç. Dr. Erhan GÜLER
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:eguler@bartin.edu.tr
Telefon:03785011000/1791
Doç. Dr. Dursun KISA
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:dkisa@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1518
Doç. Dr. Emrah ALTUN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik Bölümü
e - Posta:emrahaltun@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000 / 1528
Dr. Öğr. Üyesi Recep TAŞ
Bölüm Başkanı
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:rtas@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1516
Dr. Öğr. Üyesi Funda TÜRK
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:fturk@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1503
Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem Bahar BAŞKIR
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik
e - Posta:mbaskir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1553
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Berk ÜSTÜN
Birim: FenFakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:abustun@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 /
Dr. Öğr. Üyesi Hilal YILMAZ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:hicelebioglu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1531
Dr. Öğr. Üyesi Fahriye ZEMHERİ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:fzemheri@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1539
Doç. Dr. Hatice YILDIZ DURAK
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:hdurak@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili: 1113
Dr. Öğr. Üyesi Fatma HAMURCU
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:fhamurcu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1526
Dr. Öğr. Üyesi Hamdi KAMÇI
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:hkamci@bartin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÜNAL KARAKUŞ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1524
Dr. Öğr. Üyesi Rashad MAMMADOV
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:rmammadov@bartin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Parham TASLIMI
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji Bölümü
e - Posta:ptaslimi@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1513
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:yerden@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1511
Öğr. Görevlisi Dr. Hamza DÜNYA
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji Bölümü
e - Posta:hdunya@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1505
Arş. Gör. Dr. Fatma GÜLER EROĞLU
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:fguler@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1554
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen ALTUN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:gefendioglu@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1538
Doç. Dr. Samet ERDEN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik Bölümü
e - Posta:serden@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1505
Arş. Gör. Ahmet KARAKUŞ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:akarakus@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1532
Arş. Gör. Rumeysa ERDOĞAN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:rerdogan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1554
Arş. Gör. Ayşe Hale GÜÇKIR ALKAN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:ahguckir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1554
Arş. Gör. Duygu CENGİZ USTA
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik
e - Posta:dcengiz@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Rizvan İMAMOĞLU
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:rimamoglu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1532
Arş. Gör. Kevser Betül CEYLAN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:kevserbb@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1554
Arş. Gör. Yusuf CEYLAN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:yceylan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1532
Arş. Gör. Hanife MURAT
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:hmurat@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Kübra Sena BAŞ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:ksenabas@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1554
Arş. Gör. Mustafa NAKİPOĞLU
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:mnakiboglu@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Özlem BAKIR
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji Bölümü
e - Posta:obakir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000/ Dahili No: 1554