image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Personel

Prof. Dr. Handan UCUN ÖZEL
Bölüm Başkanı
Birim:Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
e - Posta:handanucun@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1673
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ufuk ÇELEBİOĞLU
Dekan Yardımcısı
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:hcelebioglu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1543
Dr. Öğr. Üyesi Funda TÜRK
Dekan Yardımcısı
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:fturk@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1503
Doç. Dr. Ramazan YILMAZ
Bölüm Başkanı
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:ryilmaz@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili: 1116
Dr. Öğr. Üyesi Dursun KISA
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:dkisa@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1518
Doç. Dr. Ömer KİŞİ
Bölüm Başkanı
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:okisi@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1540
Doç. Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:gkaraoglan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili: 1116
Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem Bahar BAŞKIR
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik
e - Posta:mbaskir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1553
Dr. Öğr. Üyesi Recep TAŞ
Bölüm Başkanı
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:rtas@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1516
Dr. Öğr. Üyesi Beste Hamiye BEYAZTAŞ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik
e - Posta:bbeyaztas@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1510
Doç. Dr. Emrah ALTUN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik Bölümü
e - Posta:emrahaltun@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000 / 1528
Doç. Dr. Erhan GÜLER
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:eguler@bartin.edu.tr
Telefon:03785011000/1791
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Y. ÇELEBİOĞLU
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:hicelebioglu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1531
Dr. Öğr. Üyesi Fahriye ZEMHERİ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:fzemheri@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1539
Doç. Dr. Hatice YILDIZ DURAK
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:hdurak@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili: 1113
Dr. Öğr. Üyesi Fatma HAMURCU
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:fhamurcu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1526
Dr. Öğr. Üyesi Hamdi KAMÇI
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:hkamci@bartin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
e - Posta:bcukurbasi@bartin.edu.tr
Telefon:03782235161
Telefon:0378 501 10 00 Dahili: 1112
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÜNAL
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1524
Dr. Öğr. Üyesi Parham TASLIMI
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji Bölümü
e - Posta:ptaslimi@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1513
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BEYAZTAŞ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik
e - Posta:ubeyaztas@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1533
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:yerden@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1511
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Berk ÜSTÜN
Birim: FenFakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:abustun@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 /
Öğr. Görevlisi Dr. Hamza DÜNYA
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji Bölümü
e - Posta:hdunya@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1505
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin KORKMAZ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:nkorkmaz@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1536
Arş. Gör. Dr. Fatma GÜLER EROĞLU
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:fguler@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1554
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen ALTUN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:gefendioglu@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1538
Arş. Gör. Dr. Samet ERDEN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik Bölümü
e - Posta:serden@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 / 1505
Arş. Gör. Ahmet KARAKUŞ
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:akarakus@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1532
Arş. Gör. Ayşe Hale GÜÇKIR ALKAN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:ahguckir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1554
Arş. Gör. Duygu CENGİZ USTA
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik
e - Posta:dcengiz@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Kevser Betül CEYLAN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:kevserbb@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1554
Arş. Gör. Mustafa NAKİPOĞLU
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:mnakiboglu@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Özlem BAKIR
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji Bölümü
e - Posta:obakir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000/ Dahili No: 1554
Arş. Gör. Rizvan İMAMOĞLU
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:rimamoglu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1532
Arş. Gör. Yusuf CEYLAN
Birim: Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:yceylan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1532