image/svg+xml
image/svg+xml

KALİTE KOMİSYONU

Görevi  Adı Soyadı E-posta
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem Bahar BAŞKIR mbaskir@bartin.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi Funda TÜRK fturk@bartin.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÜNAL sunal@bartin.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi Beste Hamiye BEYAZTAŞ bbeyaztas@bartin.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÇELEBİOĞLU hicelebioglu@bartin.edu.tr
Üye Fakülte Sekreteri Kadir ÇELİK kadircelik@bartin.edu.tr