image/svg+xml
image/svg+xml

Personel Formları


FRM-0031 Elektronik Posta İstek - Şifre Değişikliği Formu
FRM-0081 Ders Telafi Formu
FRM-0121 Aile Durum Bildirim Formu
FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu
FRM-0123 Analık İzin Formu
FRM-0125 Araştırma Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi
FRM-0134 Emeklilik (Hizmetle İlgili)
FRM-0135 Emeklilik (Hizmete İlişkin Diğer Bilgiler)
FRM-0136 Emeklilik Belgesi
FRM-0137 Görev Süre Uzatım Formu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için) (Uygulamadan kaldırılmıştır. 29.03.2021)
FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu
FRM-0143 İdari Personel Nakil Talep Formu
FRM-0150 Mal Bildirim Beyannamesi
FRM-0156 Öğretim Elemanı İzin ve Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0157 Öğretim Elemanı Kadro Talep Formu
FRM-0158 Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu
FRM-0159 Öğretim Görevlisi Başvuru Formu
FRM-0160 Öğretim Görevlisi Kadro Talep Formu (Meslek Yüksekokulları için) (Uygulamadan kaldırılmıştır. 26.09.2021)
FRM-0161 Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu-Beyanname
FRM-0162 Öğretim Üyesi Başvuru Formu
FRM-0167 Personel İlişik Kesme Belgesi
FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 31.01.2022)
FRM-0169 Personel Nakil Bildirimi
FRM-0172 Kısa Süresi (Saalik) İzin Formu
FRM-0175 Tebliğ Tebellüğ Belgesi
FRM-0186 Yurtdışı İzin Talep Formu
FRM-0187 Yurtdışı Misafir Öğretim Elemanı Bilgi Formu
FRM-0188 Yurtdışına-Yurtiçine Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Ait Çalışma Raporu Formu
FRM-0189 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (Uygulamadan kaldırılmıştır. 03.09.2021)
FRM-0190 Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Şifre Talep Formu
FRM-0191 Maaş Promosyon Dilekçesi (Anlaşma sonrası katılım)
FRM-0192 Kurum Dışı Naklen Tayin Talep Dilekçesi (İdari Personel İçin)
FRM-0193 Malzeme Talep Formu
FRM-0355 Görevden Ayrılma-İstifa Talep Formu
FRM-0356 Öğrenim Değerlendirme Talep Formu
FRM-0357 Hazırlık Eğitimi Değerlendirme Talep Formu
FRM-0358 Aylıksız İzne Ayrılma Talep Formu
FRM-0359 Hizmet Birleştirme Talep Formu
FRM-0363 Uzaktan Çalışma Yöntemine Geçiş İçin Personel Talep Formu
FRM-0364 Esnek Çalışma Yöntemleri Hakkında Personel Taahhütnamesi
FRM-0370 Araştırma Görevlisi Kadro Talep Formu
FRM-0381 Süt İzni Dilekçe Formu
FRM-0640 Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatım Formu
FRM-0642 Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu (Uygulamalı Birim)