image/svg+xml
image/svg+xml

Öğrenci Danışmanlıkları

FEN FAKÜLTESİ BÖLÜM DANIŞMANLARI

Akademik Birim

Program

Danışman

Sınıf

FEN FAKÜLTESİ

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Doç. Dr. Hatice YILDIZ DURAK

1. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen ALTUN

2. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Berk ÜSTÜN

3. Sınıf

Biyoteknoloji 

Dr. Öğr. Üyesi Parham TASLIMI

1.Sınıf

Öğr. Gör. Dr. Hamza DÜNYA

2.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Hamdi KAMÇI

3.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ufuk ÇELEBİOĞLU

4.Sınıf

İstatistik

Doç. Dr. Emrah ALTUN

4.Sınıf

Matematik

Doç. Dr. Samet ERDEN

1.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi M. Bahar BAŞKIR

2. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Funda TÜRK

3.Sınıf

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Arş. Gör. Yusuf CEYLAN

1.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Fatma HAMURCU

2. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÜNAL KARAKUŞ

3.Sınıf

Doç. Dr. Dursun KISA

4.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İMAMOĞLU

5.Sınıf ve üzeri

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN

ÇAP ve YANDAL