image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Personel

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Dekan
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:akaradag@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1559
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ufuk ÇELEBİOĞLU
Dekan Yardımcısı
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:hcelebioglu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1553
Dr. Öğr. Üyesi Funda TÜRK
Dekan Yardımcısı
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:fturk@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1505
Dr. Öğr. Üyesi Dursun KISA
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:dkisa@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1519
Dr. Öğr. Üyesi Recep TAŞ
Bölüm Başkanı
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:rtas@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1516
Dr. Öğr. Üyesi Ömer KİŞİ
Bölüm Başkanı
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:okisi@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1540
Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem Bahar BAŞKIR
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik
e - Posta:mbaskir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1502
Doç. Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ
Bölüm Başkanı
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:gkaraoglan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili: 1116
Doç. Dr. Ramazan YILMAZ
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:ryilmaz@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili: 1116
Dr. Öğr. Üyesi Beste Hamiye BEYAZTAŞ
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik
e - Posta:bbeyaztas@bartin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emrah ALTUN
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik Bölümü
e - Posta:emrahaltun@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000
Doç. Dr. Erhan GÜLER
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:eguler@bartin.edu.tr
Telefon:03785011000/1521
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Y. ÇELEBİOĞLU
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:hicelebioglu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1531
Dr. Öğr. Üyesi Fahriye ZEMHERİ
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:fzemheri@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1510
Dr. Öğr. Üyesi Hatice DURAK
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:hdurak@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 Dahili: 1113
Dr. Öğr. Üyesi Fatma HAMURCU
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:fhamurcu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1539
Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI
Birim:Eğitim Fakültesi
Bölüm:Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
e - Posta:bcukurbasi@bartin.edu.tr
Telefon:03782235161
Telefon:0378 501 10 00 Dahili: 1112
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÜNAL
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BEYAZTAŞ
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik
e - Posta:ubeyaztas@bartin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:yerden@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1511
Öğr. Görevlisi Dr. Ahmet Berk ÜSTÜN
Birim:FenFakültesi
Bölüm:Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
e - Posta:abustun@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 10 00 /
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin KORKMAZ
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:nkorkmaz@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1536
Arş. Gör. Dr. Fatma GÜLER EROĞLU
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Matematik
e - Posta:fguler@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Gökçen ALTUN
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik
e - Posta:gefendioglu@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Ahmet KARAKUŞ
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:akarakus@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1532
Arş. Gör. Ayşe Hale GÜÇKIR ALKAN
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:ahguckir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1514
Arş. Gör. Duygu CENGİZ USTA
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:İstatistik
e - Posta:dcengiz@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Kevser Betül CEYLAN
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:kevserbb@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1513
Arş. Gör. Mustafa NAKİPOĞLU
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:mnakiboglu@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Özlem BAKIR
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji Bölümü
e - Posta:obakir@bartin.edu.tr
Telefon:0378 501 1000/ Dahili No: 1554
Arş. Gör. Rizvan İMAMOĞLU
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Biyoteknoloji
e - Posta:rimamoglu@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1545
Arş. Gör. Yusuf CEYLAN
Birim:Fen Fakültesi
Bölüm:Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta:yceylan@bartin.edu.tr
Telefon:0378 5011000/1545
Fen Fakültesi