image/svg+xml
image/svg+xml

Çift Anadal Yandal Danışmanlıkları

2018-2019 AKADEMİK YILI ÇİFT ANADAL YANDAL PROGRAMI DANIŞMANLARI
Bölüm Danışman
Unvan Ad Soyad
Biyoteknoloji Öğretim Görevlisi Dr. Nesrin KORKMAZ
Moleküler Biyoloji ve Genetik Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN
İstatistik Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BEYAZTAŞ