image/svg+xml
image/svg+xml

Fakülte İletişim Bilgileri

Adres: Bartın Üniversitesi, Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesi 74100, Merkez/Bartın
Telefon: 0 378 501 10 00 / 1569 / 1570 / 1525
Faks: ----
  
Ulaşım için tıklayınız.
                 

DEKANLIK

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

Dekan

akaradag@bartin.edu.tr

0378 501 100 00 / 1559

Dr. Öğr. Üyesi M. Bahar BAŞKIR

Dekan Yardımcısı

mbaskir@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1503

AKADEMİK PERSONEL

FEN FAKÜLTESİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Fahriye ZEMHERİ

fzemheri@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1539

Dr. Öğr. Üyesi Fatma HAMURCU

fhamurcu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1526

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN

yerden@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1511

Dr. Öğr. Üyesi Dursun KISA

dkisa@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1519

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ÜNAL

sunal@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1524

Arş. Gör. Kevser BETÜL CEYLAN

kevserbb@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1554

Arş. Gör. Ayşe Hale ALKAN

ahguckir@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1554

Arş. Gör. Yusuf CEYLAN

yceylan@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1532

Biyoteknoloji Bölümü

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

akaradag@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1559

Dr. Öğr. Üyesi Recep TAŞ (Bölüm Başkanı)

rtas@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1516

Öğr.Gör. (Dr.) Nesrin KORKMAZ

nkorkmaz@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1536

 Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ufuk ÇELEBİOĞLU

hcelebioglu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 /
1553

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÇELEBİOĞLU

hicelebioglu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 /
1531

Arş. Gör. Ahmet KARAKUŞ

akarakus@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1532

Arş. Gör. Rizvan İMAMOĞLU

rimamoglu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1532

İstatistik Bölümü


 

 

Dr. Öğr. Üyesi M. Bahar BAŞKIR (Bölüm Başkanı)

mbaskir@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1503

Dr. Öğr. Üyesi Beste H. BEYAZTAŞ

bbeyaztas@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1510

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BEYAZTAŞ

ubeyaztas@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1533

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ALTUN  emrahaltun@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1513

Arş. Gör. Gökçen ALTUN

gefendioglu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00/ 1538

Arş. Gör. Ayşenur AKIN

aakin@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 /1554

Matematik Bölümü


 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KİŞİ (Bölüm Başkanı V.)

okisi@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1540

Dr. Öğr. Üyesi Erhan GÜLER

eguler@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1521

Dr. Öğr. Üyesi Funda TÜRK

fturk@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1505

Arş. Gör. Fatma GÜLER EROĞLU

fguler@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1554

 

Arş. Gör. Dr. Samet ERDEN

serden@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1544

İDARİ PERSONEL

Kadir ÇELİK

Fakülte Sekreteri

kadircelik@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1589

Şükrü DONUKLAR

Personel İşleri

sdonuklar@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1525

Hasan Mutlu KAHRAMAN

Öğrenci İşleri

hkahraman@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1569

Mediha Çiğdem DENKDEMİR

Mali İşler

cdenkdemir@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1570

Tuğba KARAKURT

Dekan Sekreteri

tkarakurt@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1559

 
Fen Fakültesi