image/svg+xml
image/svg+xml

2018-2019 Akademik Yılı Çift Anadal ve Yan Dal Başvuru İlanı

Değerli Öğrencilerimiz;

Üniversitemiz 2018-2019 Akademik Yılında Çift Anadal ve Yan Dal programlarına başvuracak öğrencilerimiz için başvuru takvimi, başvuru koşulları ve kontenjanlar ile başvuruda istenen belgeler aşağıda yer almaktadır. 

A-BAŞVURU TAKVİMİ

Çift Anadal ve Yandal Müracaatlarının Başvuru Yapılacak İlgili Bölüm Başkanlıklarına Yapılması

26/09/2018-05/10/2018

Başvuruların Bölüm Başkanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

08/10/2018

Kesin Kayıt Tarihleri

09-10 Ekim 2018

 

B-BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLAR

1-Lisans öğrencileri ikinci anadal programına en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında, Önlisans öğrencileri ise ikinci anadal programına en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurulur.

2-Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

3- Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

4- Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.


2018-2019 Akademik Yılı Çift Anadal Programları ve kontenjanlara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
2018-2019 Akademik Yılı Yan Dal Programları için TIKLAYINIZ.

Bartın Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Kurumiçi Yatay Geçiş Yönergesine ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
 

C- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1- Başvuru formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2- Başvuru tarihlerinde alınmış onaylı not durum belgesi (Transkript)

3- İlk %20 de yer aldığına dair belge

 

Ç- DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

  • Bir birime ayrılan kontenjan dolmaması halinde eksik kalan kontenjan Senatoca izin verilen diğer birimlerin kontenjanına aktarılacaktır.
  • İkinci öğretimden ikinci öğretime harç ücreti alınmaz, ancak birinci öğretimden ikinci öğretim programında çift anadal yapanlar ikinci öğretim harç ücretini öderler.