image/svg+xml
image/svg+xml

Personel

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN FORMLAR VE BELGELER : 


ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURULARDA KULLANILAN FORMLAR VE BELGELER

Öğretim Üyesi Başvuru Formu  (Form No: BRT-AKT:001; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)
Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Form No: BRT-AKT:002; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)
Araştırma Görevlisi Başvuru Formu (Form No: BRT-AKT:003; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)

Araştırma Görevlisi Atama Başvuru Formu (Form No: BRT-AKT:004; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)
Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu (Form No: BRT-AKT:005; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)
YLSY Atama Başvuru Formu (Form No: BRT-AKT:006; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)
Güvenlik Soruşturma Formu (GÜNCELLENDİ) 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN FORMLAR VE BELGELER : 

Aile Yardım Bildirimi

Mal Bildirim Beyannamesi (Form No:BRT-ORT:003; Form Yayım Tarihi 31/07/2018)

Mal Bildirim Beyannamesi Zarf Formatı

Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Şifre Talep Formu (Form No: BRT-AKT:007; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)

Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi (Form No: BRT-ORT:004; Form Yayım Tarihi 31/07/2018)


GÖREVDEN AYRILIŞ İŞLEMLERİNDE KULLANILAN FORMLAR VE BELGELER : 

Personel Nakil Bildirimi  (Form No: BRT-ORT:005; Form Yayım Tarihi 31/07/2018)

İlişik Kesme Belgesi (Form No: BRT-ORT:006; Form Yayım Tarihi 31/07/2018)

GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİNDE KULLANILAN FORMLAR VE BELGELER:

Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (Form No: BRT-AKT:008; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)

Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu 

Değişim Programları Görevlendirme Bilgi Formu (Form No: BRT-AKT:010; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)

Yurtiçi-Yurtdışına Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Ait Çalışma Raporu (Form No: BRT-AKT:011; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)

Görevlendirme Desteği Ortak Yazar Muvafakat Belgesi (Form No: BRT-AKT:012; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)

Görevlendirme Desteği Sorumlu Yazar Taahhüt Belgesi (Form No: BRT-AKT:013; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)
Ücretli Araştırma İzni Başvuru Formu (Form No:BRT-AKT:018; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)

AKADEMİK FORMLAR VE BELGELER : 

Jüri Ücret Beyan Formu  (Form No: BRT-AKT:014; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)

Öğretim Elemanı Kadro Talep Formu (Form No: BRT-AKT:015; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)

Taahhüt ve Kefalet Senedi (Form No:BRT-AKT:016; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)

Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu (Form No:BRT-AKT:017; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)

Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Tutanağı (Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Birimler)

Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Tutanağı (MYO)

Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK FORMLAR VE BELGELER : 

Açık Kimlik

Bilgi Derleme Formu

Bilgi Formu

Vize Talep Formu

Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu

Süre Uzatım Formu

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Yıllık Faaliyet Raporu

İZİN İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK FORMLAR VE BELGELER : 

Hastalık İzin Onayı Formu

Yurtdışı İzin Talep Formu

Doğum İzni Açıklayıcı Bilgiler

Analık İzni Formu

Doğum İzni Dilekçesi

İDARİ FORMLAR VE BELGELER :  

Sendika Formları
İdari Personel Nakil Talep Formu (Form No:BRT-İDT:001; Form Yayım Tarihi 31/07/2018)
Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu (Form No: BRT-ORT:002; Form Yayım Tarihi 26/07/2018)


ÖRNEK YÖNETİM KURULU KARARLARI :  

Kurul/Yönetim Kurulu Karar Suretleri

Toplu Karar Metni Örneği

DOĞUM YARDIMI İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK FORMLAR

Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi