Fakülte Kurulu

UNVANI/ADI-SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. AHMET KARADAĞ DEKAN /BAŞKAN
Prof. Dr. ASLI YAZICI PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. OSMAN GENÇEL PROFESÖR TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. ALİ SAVAŞ BÜLBÜL DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. ERTUĞRUL ERDOĞMUŞ DOÇENT TEMSİLCİSİ
Doktor Öğr. Üyesi ÖMER KİŞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ TEMSİLCİSİ
Doktor Öğr. Üyesi M.BAHAR BAŞKIR BÖLÜM BAŞKANI
Doktor Öğr. Üyesi ÖMER KİŞİ  BÖLÜM BAŞKAN V.
Doktor Öğr. Üyesi RECEP TAŞ BÖLÜM BAŞKANI
REFİK ÜNVER RAPORTÖR/FAKÜLTE SEKRETERİ