Fakülte Yönetim Kurulu

UNVANI/ADI-SOYADI GÖREVİ
PROF.DR. AHMET KARADAĞ DEKAN  (BAŞKAN)
PROF. DR. ASLI YAZICI PROFESÖR TEMSİLCİSİ
PROF. DR. OSMAN GENÇEL PROFESÖR TEMSİLCİSİ
DOÇ. DR. ALİ SAVAŞ BÜLBÜL DOÇENT TEMSİLCİSİ
DOÇ. DR. ERTUĞRUL ERDOĞMUŞ DOÇENT TEMSİLCİSİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER KİŞİ DR. ÖĞR.ÜYESİ TEMSİLCİSİ
REFİK ÜNVER RAPORTÖR/FAKÜLTE SEKRETERİ