Fakülte Sekreteri


     

Refik ÜNVER
Telefon: 0378 5011000/1589
E-Posta: refikunver@bartin.edu.tr