Yönetmelik ve Yönergeler

1. ANAYASA

 2. KANUNLAR

 3. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

 4. BAKANLAR KURULU KARARLARI

 5. TÜZÜKLER

 6. YÖNETMELİKLER

      A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

     B. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 

      C. AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI 

       D. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER

      E. VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAR

      F. MALİ KONULAR

      G. DİĞER İLGİLİ YÖNETMELİKLER

 7.YÖNERGELER

8.USUL VE ESASLAR

 9. MÜLGA (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN) MEVZUATLAR

adres Tel: Telefon Belge Geçer: Fax E-posta: Eposta

Copyright Footer