Personel

Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (Yeni)

İlişik kesme belgesi

Yıllık/Mazeret İzin Formu

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Yeni)

Hususi Pasaport Talep Formu(Yeni)

Nakil Talep Formu (İş başvurusu)

Kadro Formları

Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu (YÖK Destekli Burslar İçin)

Pasaport Talep Formu (Yeni)

Hastalık İzin Onayı Formu 

Yurtdışı Misafir Öğretim Üyesi Bilgi Formu

Öğretim Elemanı Başvuru Formu ve Dilekçesi

 Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

Aday memur staj değerlendirme formu

Aile Yardımı Beyannamesi

Aile Durumu Beyannamesi

Mal Bildirim Beyannamesi

Tedavi Yardımı Beyannamesi

Personel Nakil Bildirimi

Görev Belg., Hizmet Belg., Pasaport Talep Formu için talep dilekcesi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Ek-1 Sendika üyelik formu

Ek-3 Sendikadan çekilme formu

Tebliğ-Tebellüğ Belgesi

İdari Personel Bilgi Formu

Akademik Personel Bilgi Formu

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu

Personel Kimlik Kartı Talep Formu

Lisansüstü Eğitim veya Yabancı Dil Eğitimine Giden Öğretim Elemanlarından Alınacak Taahhüt ve Kefalet Senedi

Öğretim Elemanları Sicil Raporu

TODAİE başvuru formu ve klavuzu

Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme Formu (Fakülte ve Yüksekokullar İçin)

Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları İçin)

Yardımcı Doçent/Doçent/Profesör Atama Jürisi Ücreti Ödeme Beyan Formu

Yurtiçi/Yurtdışına Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Ait Çalışma Raporu Formu

ÖYP Atama Başvuru Formu

Mal Bildirim Beyannamesi Zarf Formatı

Yurtdışı İzin Formu