Fakülte İletişim Bilgileri

Adres: Bartın Üniversitesi, Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesi 74100, Merkez/Bartın

Telefon: 0 378 501 10 00 / 1569 / 1570 / 1525

Faks: ----

  e-Posta: fen@bartin.edu.tr

Ulaşım için tıklayınız.


DEKANLIK

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

Dekan

akaradag@bartin.edu.tr

0378 501 100 00 / 1559

Doç. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL

Dekan Yardımcısı

abulbul@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1543

Dr. Öğr. Üyesi M. Bahar BAŞKIR

Dekan Yardımcısı

bbaskir@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1502

AKADEMİK PERSONEL

FEN FAKÜLTESİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Doç. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL (Bölüm Başkanı)

abulbul@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1543

Dr. Öğr. Üyesi Fahriye ZEMHERİ

fzemheri@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1510

Dr. Öğr. Üyesi Fatma HAMURCU

fhamurcu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1539

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN

yerden@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1511

Dr. Öğr. Üyesi Dursun KISA

dkisa@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1519

Arş. Gör. Kevser BETÜL CEYLAN

kevserbb@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1513

Arş. Gör. Burcu AYHAN ŞAHİN

burcuayhan@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1505

Arş. Gör. Ayşe Hale GÜÇKIR

ahguckir@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1514

Arş. Gör. Yusuf CEYLAN

yceylan@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1545

Biyoteknoloji Bölümü

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

akaradag@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1559

Dr. Öğr. Üyesi Recep TAŞ (Bölüm Başkanı)

rtas@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1516

Uzman Nesrin KORKMAZ

nkorkmaz@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1538

Arş. Gör. Dr. Hasan Ufuk ÇELEBİOĞLU

hcelebioglu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1521

Arş. Gör. Ahmet KARAKUŞ

akarakus@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1521

Arş. Gör. Rizvan İMAMOĞLU

rimamoglu@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1544

İstatistik Bölümü

Doç. Dr. Nuri ÇELİK

ncelik@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1536

Dr. Öğr. Üyesi M. Bahar BAŞKIR (Bölüm Başkanı)

bbaskir@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1502

Arş. Gör. Ayşenur AKIN

aakin@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 /

Matematik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KİŞİ (Bölüm Başkanı)

okisi@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1555

Dr. Öğr. Üyesi Erhan GÜLER

eguler@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1553

Dr. Öğr. Üyesi Funda TÜRK

fturk@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1505

Arş. Gör. Fatma GÜLER EROĞLU

fguler@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 /

İDARİ PERSONEL

Refik ÜNVER

Fakülte Sekreteri

refikunver@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1589

Şükrü DONUKLAR

Personel İşleri

sdonuklar@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1525

Hasan Mutlu KAHRAMAN

Öğrenci İşleri

hkahraman@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1569

Mediha Çiğdem DENKDEMİR

Mali İşler

cdenkdemir@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1570

Tuğba KARAKURT

Dekan Sekreteri

tkarakurt@bartin.edu.tr

0378 501 10 00 / 1559