Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Dekan Fen Fakültesi Biyoteknoloji
0378 5011000/1559
akaradag@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL
Dekan Yardımcısı Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
0378 5011000/1543
asbulbul@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Mükerrem Bahar BAŞKIR
Dekan Yardımcısı Fen Fakültesi İstatistik
0378 5011000/1502
mbaskir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Ömer KİŞİ
Bölüm Başkanı Fen Fakültesi Matematik
0378 5011000/1540
okisi@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Recep TAŞ
Bölüm Başkanı Fen Fakültesi Biyoteknoloji
0378 5011000/1516
rtas@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Fahriye ZEMHERİ
Anabilim Dalı Başkanı Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
0378 5011000/1510
fzemheri@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Fatma HAMURCU
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
0378 5011000/1539
fhamurcu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Erhan GÜLER
Fen Fakültesi Matematik
03785011000/1553
eguler@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Yavuz ERDEN
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
0378 5011000/1511
yerden@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Dursun KISA
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
0378 5011000/1519
dkisa@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Salim ÇERİĞ
Fen Fakültesi Biyoteknoloji

scerig@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Funda Türk
Fen Fakültesi Matematik
0378 5011000/1505
fturk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Beste Hamiye BEYAZTAŞ
Fen Fakültesi İstatistik

bbeyaztas@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Dr. Nesrin KORKMAZ
Fen Fakültesi Biyoteknoloji
0378 5011000/1538
nkorkmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ahmet KARAKUŞ
Fen Fakültesi Biyoteknoloji
0378 5011000 /1521
akarakus@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ayşe Hale GÜÇKIR ALKAN
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
0378 5011000/1514
ahguckir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Burcu AYHAN ŞAHİN
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
0378 5011000/1505
burcuayhan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Hasan Ufuk ÇELEBİOĞLU
Fen Fakültesi Biyoteknoloji
0378 5011000/1521
hcelebioglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Kevser Betül CEYLAN
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
0378 5011000/1513
kevserbb@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Yusuf CEYLAN
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
0378 5011000/1545
yceylan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Bahar YALÇIN
Fen Fakültesi

byalcin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Gökçen EFENDİOĞLU
Fen Fakültesi

gefendioglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Duygu CENGİZ USTA
Fen Fakültesi

dcengiz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Fatma GÜLER EROĞLU
Fen Fakültesi Matematik

fguler@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Mustafa NAKİPOĞLU
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik

mnakiboglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Rizvan İMAMOĞLU
Fen Fakültesi Biyoteknoloji
0378 5011000/1545
rimamoglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ayşenur AKIN
Fen Fakültesi İstatistik

aakin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV