Profesör Dr. Ahmet KARADAĞ
Dekan Fen Fakültesi
0378 5011000/1559
akaradag@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Ali Savaş BÜLBÜL
Bölüm Başkanı Fen Fakültesi
0378 5011000/1502
asbulbul@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Erhan GÜLER
Bölüm Başkanı Fen Fakültesi
03785011000/1553
eguler@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Mükerrem Bahar BAŞKIR
Bölüm Başkanı Fen Fakültesi
0378 5011000/1533
mbaskir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Fahriye ZEMHERİ
Anabilim Dalı Başkanı Fen Fakültesi
0378 5011000/1510
fzemheri@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Çiğdem TOPÇU GÜLÖKSÜZ
Anabilim Dalı Başkanı Fen Fakültesi
0378 5011000/1536
ctopcu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Nuri ÇELİK
Anabilim Dalı Başkanı Fen Fakültesi
03785011000/1536
ncelik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ömer KİŞİ
Anabilim Dalı Başkanı Fen Fakültesi
0378 5011000/1555
okisi@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Fatma HAMURCU
Fen Fakültesi
0378 5011000/1539
fhamurcu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Yavuz ERDEN
Fen Fakültesi
0378 5011000/1511
yerden@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Recep TAŞ
Fen Fakültesi
0378 5011000/1519
rtas@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Ahmet KARAKUŞ
Fen Fakültesi
0378 5011000 /1520
akarakus@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Ayşe Hale GÜÇKIR
Fen Fakültesi
0378 5011000/1505
ahguckir@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Burcu AYHAN ŞAHİN
Fen Fakültesi
0378 5011000/1505
burcuayhan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Hasan Ufuk ÇELEBİOĞLU
Fen Fakültesi
0378 5011000/1520
hcelebioglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Kevser Betül CEYLAN
Fen Fakültesi
0378 5011000/1544
kevserbb@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Yusuf CEYLAN
Fen Fakültesi
0378 5011000/1545
yceylan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Bahar YALÇIN
Fen Fakültesi

byalcin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Gökçen EFENDİOĞLU
Fen Fakültesi

gefendioglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Duygu CENGİZ USTA
Fen Fakültesi

dcengiz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Fatma GÜLER
Fen Fakültesi

fguler@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Mustafa NAKİPOĞLU
Fen Fakültesi

mnakiboglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

adres Tel: Telefon Belge Geçer: Fax E-posta: Eposta

Copyright Footer